Adres : Kayapa Sanayi Bölgesi İstiklal Mah. Kayapa Cad. No.23 Kayapa BURSA/TÜRKİYE
Tel : (+90) 0.224 493 27 10 (10 hat) Faks : (+90) 0.224 493 27 18  
e-mail : info@bursatrimotomotiv.com    http://www.bursatrimotomotiv.com
© 2011 Design by FGS Bilişim